کلینیک مجازی

آبان ۲۸ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای کلینیک مجازی بسته هستند)

همایش نجوم

آبان ۲۸ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای همایش نجوم بسته هستند)

آبان ۱۵ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

فرم بازدید

آبان ۱۴ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای فرم بازدید بسته هستند)

برنامه های گروه فیزیک

آبان ۱۴ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای برنامه های گروه فیزیک بسته هستند)

بارم بندی فیزیک دوازدهم

آبان ۱۴ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بارم بندی فیزیک دوازدهم بسته هستند)

نامه طراحی سوال

آبان ۷ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای نامه طراحی سوال بسته هستند)

دستورالعمل تهیه طرح درس و فیلم ۱۵ دقیقه ای

مهر ۳۰ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای دستورالعمل تهیه طرح درس و فیلم ۱۵ دقیقه ای بسته هستند)

فرم مشخصات تهیه فیلم

مهر ۳۰ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای فرم مشخصات تهیه فیلم بسته هستند)

مهر ۲۸ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)