گزارش برگزاری کارگاه درس پژوهی

اکتبر 21st, 2019 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای گزارش برگزاری کارگاه درس پژوهی بسته هستند)

گروه فیزیک استان سیستان و بلوچستان  در راستای برنامه عملیاتی خود اقدام به برگزاری کارگاه درس پژوهی در تاریخ ۹۸/۷/۲۸ یکشنبه ساعت ۱۶:۳۰در محل گروههای آموزشی استان نمود..

جدول کارگاههای آموزشی گروه فیزیک استان

اکتبر 14th, 2019 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای جدول کارگاههای آموزشی گروه فیزیک استان بسته هستند)

برنامه عملیاتی ویژه مناطق

اکتبر 7th, 2019 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای برنامه عملیاتی ویژه مناطق بسته هستند)

ارسال فرم مشخصات

سپتامبر 30th, 2019 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای ارسال فرم مشخصات بسته هستند)

تبریک سال تحصیلی و تغییرات کتاب فیزیک دهم چاپ ۹۸

سپتامبر 23rd, 2019 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای تبریک سال تحصیلی و تغییرات کتاب فیزیک دهم چاپ ۹۸ بسته هستند)

 

اعلام نتایج مسابقات طرح درس نویسی و فیلم کوتاه

می 13th, 2019 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای اعلام نتایج مسابقات طرح درس نویسی و فیلم کوتاه بسته هستند)

می 1st, 2019 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

برنامه طرح درس ملی

آوریل 25th, 2019 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای برنامه طرح درس ملی بسته هستند)

در راستای بند اول و دوم برنامه عملیاتی کشوری و استانی گروه فیزیک توضیحات ذیل جهت مطالعه ی همکاران ارسال می گرددو

ویراست هفتم

sanade_barname_darsi_melli

برنامه درسی ملی انصاری فرد

برگزاری کارگاه

آوریل 22nd, 2019 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای برگزاری کارگاه بسته هستند)

آزمون هماهنگ دوازدهم

آوریل 15th, 2019 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای آزمون هماهنگ دوازدهم بسته هستند)