تماس با ما

اداره آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستانگروه آموزشی درس فیزیک

آدرس کامل :   زاهدان – خیابان شریعتی – جنب پژوهشکده تعلیم وتربیت – اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان – گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه – گروه آموزشی  درس فیزیک

تلفن :   گروه های آموزشی متوسطه  ۳۳۲۵۱۷۳۷-۰۵۴
نمابر :  ۳۳۲۵۱۷۳۴-۰۵۴

سرگروه: یادگارزائی ۰۹۱۵۱۴۹۶۲۱۱

اعضای گروه:

هزاره مقدم۰۹۱۵۳۴۳۴۴۰۷

زابلی۰۹۱۵۵۴۲۵۵۳۹

 

پست الکترونیکی:
physics_stb@yahoo.com