کلینیک مجازی

نوامبر 19th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای کلینیک مجازی بسته هستند)

همایش نجوم

نوامبر 19th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای همایش نجوم بسته هستند)

نوامبر 6th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

فرم بازدید

نوامبر 5th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای فرم بازدید بسته هستند)

برنامه های گروه فیزیک

نوامبر 5th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای برنامه های گروه فیزیک بسته هستند)

بارم بندی فیزیک دوازدهم

نوامبر 5th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بارم بندی فیزیک دوازدهم بسته هستند)

نامه طراحی سوال

اکتبر 29th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای نامه طراحی سوال بسته هستند)