نمونه سوالات دی ماه فیزیک دوازدهم

دسامبر 17th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای نمونه سوالات دی ماه فیزیک دوازدهم بسته هستند)
استان استان
آذربایجان شرقی  pdf

word

آذربایجان غربی pdf

word

اردبیل ۱۲ ریاضی  +  ۱۲ تجربی

ورد ریاضی + ورد تجربی

اصفهان ۱۲ ریاضی  +  ۱۲ تجربی

ورد ریاضی + ورد تجربی

 

البرز ایلام
بوشهر  تهران
چهار محال بختیاری ۱۲ ریاضی  +  ۱۲ تجربی

ورد ریاضی + ورد تجربی

خراسان جنوبی
خراسان رضوی خراسان شمالی

(بدون پاسخ)

۱۲ ریاضی  +  ۱۲ تجربی

ورد ریاضی + ورد تجربی

خوزستان ۱۲ ریاضی  +  کلید

۱۲ تجربی + کلید

زنجان ۱۲ ریاضی  +  ۱۲ تجربی

ورد ریاضی + ورد تجربی

سمنان ۱۲تجربیpdf سوال+پاسخ

دانلود فایل ورد

سیستان  pdf سوال + پاسخ

دانلود فایل ورد

شهرستانهای تهران ۱۲ تجربی

ورد تجربی

فارس
قزوین قم ۱۲ ریاضی  +  ۱۲ تجربی

ورد ریاضی + ورد تجربی

کردستان کرمان
کرمانشاه کهگیلویه ۱۲ تجربی

۱۲ ریاضی

گلستان ۱۲ ریاضی  +  ۱۲ تجربی

ورد ریاضی + ورد تجربی

گیلان ۱۲ ریاضی  +  ۱۲ تجربی

ورد ریاضی + ورد تجربی

لرستان مازندران ۱۲ ریاضی  +  ۱۲ تجربی

ورد ریاضی + ورد تجربی

مرکزی ۱۲ ریاضی  +  ۱۲ تجربی

ورد ریاضی + ورد تجربی

هرمزگان
همدان ۱۲ ریاضی  ۱۲ تجربی

ورد ریاضی + ورد تجربی

یزد ۱۲ ریاضی + ۱۲ تجربی

ورد ریاضی

 

کلینیک مجازی

دسامبر 10th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای کلینیک مجازی بسته هستند)

بارم بندی فیزیک دوازدهم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

دسامبر 3rd, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بارم بندی فیزیک دوازدهم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ بسته هستند)

بارم بندی فیزیک ریاضی دوازدهم.jpg

بارم بندی فیزیک تجربی دوازدهم

کارگاه نظارت بالینی و راهنمای آموزشی

نوامبر 26th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای کارگاه نظارت بالینی و راهنمای آموزشی بسته هستند)

کارگاه نظارت بالینی و راهنمایی آموزشی

نظارت بالینی

نوامبر 26th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای نظارت بالینی بسته هستند)

نظارت بالینی

نظارت همتا

نوامبر 26th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای نظارت همتا بسته هستند)

نظارت همتا