برنامه طرح درس ملی

آوریل 25th, 2019 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها

در راستای بند اول و دوم برنامه عملیاتی کشوری و استانی گروه فیزیک توضیحات ذیل جهت مطالعه ی همکاران ارسال می گرددو

ویراست هفتم

sanade_barname_darsi_melli

برنامه درسی ملی انصاری فرد

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 دیدگاه و بازتاب/بازخوان در حال حاضر بسته‌شده‌اند.