Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

آبان ۱ام, ۱۳۹۶ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

مهر ۱۷ام, ۱۳۹۶ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۶ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

نمره واقعی

خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۶ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای نمره واقعی بسته هستند)

? نمره ی واقعی یعنی   ? تلنگر به مسئولان ? دفاع از استقلال معلم ? هدایت تحصیلی صحیح دانش آموز ? واقعی کردن سطح انتظارات والدین از فرزندان ? پاسداری از جایگاه واقعی معلم ? بازیابی ارزش والای معلم ? عدالت ساری و جاری ? احساس مسئولیت ? ارزش گذاری به تلاش ? بازیابی …
Read more

خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۶ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

معرفی کتاب

خرداد ۷ام, ۱۳۹۶ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای معرفی کتاب بسته هستند)

کتاب “آموزش فیزیک با رویکرد پدیده محور”   رویکرد آموزشی این کتاب، یادگیری پدیده محور است؛ به این معنا که یادگیری بر مبنای مشاهده پدیده های جهان واقعی شکل می گیرد و سامان می یابد. در این نوع یادگیری، دانش آموزان به طور گروهی دست به فعالیت و کاوش می زنند. فعالیت ها در گروه …
Read more

خرداد ۵ام, ۱۳۹۶ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

خرداد ۵ام, ۱۳۹۶ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

جشنواره الگوهای تدریس برتر

اردیبهشت ۴ام, ۱۳۹۶ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای جشنواره الگوهای تدریس برتر بسته هستند)

فروردین ۲۱ام, ۱۳۹۶ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)