آذر ۲۷ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

آبان ۲۹ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

آبان ۸ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

آبان ۸ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

آبان ۸ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

آبان ۱ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

مهر ۱۷ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

نمره واقعی

خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای نمره واقعی بسته هستند)

? نمره ی واقعی یعنی

 

? تلنگر به مسئولان

? دفاع از استقلال معلم

? هدایت تحصیلی صحیح دانش آموز

? واقعی کردن سطح انتظارات والدین از فرزندان

? پاسداری از جایگاه واقعی معلم

? بازیابی ارزش والای معلم

? عدالت ساری و جاری

? احساس مسئولیت

? ارزش گذاری به تلاش

? بازیابی ارزش علم

? مبارزه با تبعیض

? بازگشت احترام معلم

? شناخت واقعی والدین از توانایی فرزندان

 

? نمره ی غیر واقعی یعنی

 

▪️ ایجاد توقع بیجا در دانش آموز

▪️ ایجاد انتظارات بیش از حد در مدیران

▪️ ایجاد امید واهی در والدین

▪️ خیانت به دانش آموز

▪️ تخریب چهره ی معلم

▪️ نادیده گرفتن یک سال تلاش خود

▪️ خیانت به آینده ی سرزمین

▪️ پایین آوردن شأن معلم در حد یک امضا

▪️ خیانت به علم

▪️ تبعیض آشکار

▪️ امضای گواهی فوت آموزش

▪️ خیانت به معلم سال بعد

خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)