Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

آیا وزن در استوا تغییر می‌ کند؟

فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۶ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای آیا وزن در استوا تغییر می‌ کند؟ بسته هستند)

شاید تعجب کنید اما در استوای کره زمین نیروی جاذبه کمتری بر شما وارد می‌شود؟ کشش جاذبه‌ای که یک شیء بر روی شیء دیگر وارد می‌کند هم به جرم‌های آن دو و هم فاصله آنها از هم بستگی دارد. کره زمین دارای یک برجستگی در استواست که در نتیجه چرخش سیاره و تمایل اجسام متحرک …
Read more

خلا چیست؟

فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۶ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای خلا چیست؟ بسته هستند)

محفظه ای که محتوی هیچ جسم مادی حتی هوا نباشد خلا نامیده می شود. به عقیده ی دانشمندان چنین چیزی نمی تواند وجود داشته باشد. زیرا هر قدر برای ایجاد خلا کوشش شود باز هم یک مولکول گاز یا ذره ای بسیار ریز غبار را می توان در آن پیدا کرد. پس هر چند که …
Read more

فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۶ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

پیشنهادات فیزیک دهم

فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۶ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای پیشنهادات فیزیک دهم بسته هستند)

پرسش فیزیک دهم

دی ۲۰ام, ۱۳۹۵ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای پرسش فیزیک دهم بسته هستند)

مسابقه دست ساخته ها

دی ۲۰ام, ۱۳۹۵ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای مسابقه دست ساخته ها بسته هستند)

درخواست تصحیح اشکالات فیزیک دهم نظری و فنی

دی ۱۳ام, ۱۳۹۵ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای درخواست تصحیح اشکالات فیزیک دهم نظری و فنی بسته هستند)

پرسش نامه

دی ۱۳ام, ۱۳۹۵ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای پرسش نامه بسته هستند)

مسابقه دست ساخته ها

دی ۱۳ام, ۱۳۹۵ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای مسابقه دست ساخته ها بسته هستند)

بارم بندی فیزیک پایه دهم

دی ۶ام, ۱۳۹۵ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بارم بندی فیزیک پایه دهم بسته هستند)

دهم ریاضی فیزیک دهم علوم تجربی