فرم بازدید

نوامبر 5th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای فرم بازدید بسته هستند)

برنامه های گروه فیزیک

نوامبر 5th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای برنامه های گروه فیزیک بسته هستند)

بارم بندی فیزیک دوازدهم

نوامبر 5th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بارم بندی فیزیک دوازدهم بسته هستند)

نامه طراحی سوال

اکتبر 29th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای نامه طراحی سوال بسته هستند)

دستورالعمل تهیه طرح درس و فیلم ۱۵ دقیقه ای

اکتبر 22nd, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای دستورالعمل تهیه طرح درس و فیلم ۱۵ دقیقه ای بسته هستند)

فرم مشخصات تهیه فیلم

اکتبر 22nd, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای فرم مشخصات تهیه فیلم بسته هستند)

اکتبر 20th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

قالب طراحی سوال امتحانی

اکتبر 15th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای قالب طراحی سوال امتحانی بسته هستند)

شیوه نامه تهیه فیلم

اکتبر 15th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای شیوه نامه تهیه فیلم بسته هستند)

برنامه عملیاتی سال تحصیلی ۹۸-۹۷

اکتبر 15th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه فیزیک در گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای برنامه عملیاتی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ بسته هستند)