Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

راهنمای طراحی سوالات استاندارد

دی ۶ام, ۱۳۹۵ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای راهنمای طراحی سوالات استاندارد بسته هستند)

دریافت فایل

فراخوان طراحی سوالات مفهومی فیزیک دهم

آذر ۲۹ام, ۱۳۹۵ | Posted by گروه فیزیک in نامه ها - (دیدگاه‌ها برای فراخوان طراحی سوالات مفهومی فیزیک دهم بسته هستند)

برگزاری دومین کارگاه آموزشی فیزیک تحت عنوان روش های نوین تدریس با حضور جناب دکتر کاظمی

آذر ۲۲ام, ۱۳۹۵ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای برگزاری دومین کارگاه آموزشی فیزیک تحت عنوان روش های نوین تدریس با حضور جناب دکتر کاظمی بسته هستند)

برگزاری کارگاه آموزشی درس پژوهی توسط گروه فیزیک استان سیستان و بلوچستان

آذر ۱ام, ۱۳۹۵ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای برگزاری کارگاه آموزشی درس پژوهی توسط گروه فیزیک استان سیستان و بلوچستان بسته هستند)

فرم بازدید

آبان ۱۷ام, ۱۳۹۵ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای فرم بازدید بسته هستند)

برگزاری اولین جلسه هم اندیشی گروه فیزیک استان

آبان ۱۷ام, ۱۳۹۵ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای برگزاری اولین جلسه هم اندیشی گروه فیزیک استان بسته هستند)

شیوه نامه تهیه ی فیلم کوتاه سه دقیقه ای

آبان ۱۷ام, ۱۳۹۵ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای شیوه نامه تهیه ی فیلم کوتاه سه دقیقه ای بسته هستند)

مسابقه تهیه فیلم کوتاه

مهر ۲۶ام, ۱۳۹۵ | Posted by گروه فیزیک in نامه ها - (دیدگاه‌ها برای مسابقه تهیه فیلم کوتاه بسته هستند)

مسابقه طرح درس نویسی

مهر ۲۶ام, ۱۳۹۵ | Posted by گروه فیزیک in نامه ها - (دیدگاه‌ها برای مسابقه طرح درس نویسی بسته هستند)

فرم امتیازبندی عملیاتی گروه فیزیک استان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی ۹۶-۹۵

مهر ۲۶ام, ۱۳۹۵ | Posted by گروه فیزیک in گزارش ها - (دیدگاه‌ها برای فرم امتیازبندی عملیاتی گروه فیزیک استان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی ۹۶-۹۵ بسته هستند)